Trocha teorie - Jak TEK-THERM funguje?
 

Materiál  TEK-THERM disponuje schopností zvyšovat povrchovou teplotu stěny a touto cestou kladně ovlivňuje zejména tzv. tepelnou pohodu prostředí. Ta je vyjadřována jako součtová teplota teploty stěny a teploty vzduchu. Průměrnému člověku normálně oblečenému bude v místnosti příjemně teplo pokud zmiňovaná součtová teplota bude dosahovat minimálně 38°C, tzn., že pokud vzduch má teplotu  20°C, povrch stěny musí dosahovat alespoň 18°C, k tomu, aby se u člověka dostavil pocit tepelné pohody. Pokud má venkovní stěna teplotu 15 °C a méně, musíme zákonitě vzduch vytápět minimálně na 23 °C a více. S TEK-THERMem můžeme vzduch vytápět na nižší teplotu, neboť jsme zvýšili povrchovou teplotu stěny. Tím jsme docílili snížení topných nákladů, nebo výrazného zvýšení tepelné pohody v místnosti. Současně jsme získali antikondenzní a vysoce prodyšný povrch.
 

Výše uvedené skutečnosti dokládá termovizní měření, které bylo prováděno na skleněné nádrži o rozměrech 25 cm (šířka) x 15 cm (výška) x 11 cm (hloubka). Nádrž byla naplněna kapalinou o uvedené teplotě, měřila se též teplota vzduchu v laboratoři. Polovina (rozděleno vertikálou) skleněné nádrže byla na povrchu opatřena termoizolační stěrkovou hmotou TEK-THERM interier v síle 1 mm, polovina byla ponechána beze změny. Z výsledků měření vyplývá schopnost materiálu TEK-THERM zvýšit povrchovou teplotu skleněné nádrže v závislosti na velikosti teplotního spádu, resp. zabránit prostupu tepla. Stejným způsobem funguje tato vlastnost v praxi, tzn. např. na chladné venkovní stěně, kde venkovní zdivo, do kterého proniká chlad z vnějšího prostředí,  funguje jako chladivo v pokusné nádrži.  
Druhý termogram dokládá zachování termoizolačních vlastností i po překrytí vrstvy TEK-THERMu běžným malířským nátěrem.
 

TERMOGRAMY

 

Technické parametry – TEK-THERM interier

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Pastovitá hmota husté konzistence určená k nanášení na savé a nesavé podklady v tenkých vrstvách o tl.  0,5 - 1 mm. Aplikovaný výrobek snese
teplotu + 200 °C až –40 °C beze ztrát deklarovaných vlastností.
 

SLOŽENÍ:

Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo, aditiva.
 

ŘEDĚNÍ:

Produkt je ředitelný vodou, v dodávaném stavu je vhodný pro stěrkování.
 Namícháním  4 dílů hmoty na 1 díl vody  -  vhodné pro stříkání.
 Namícháním  3 dílů hmoty na 1 díl vody  -  vhodné pro natírání.

Preferovaným způsobem aplikace je nástřik (ředění v poměru 4 díly hmoty na jeden díl vody) stříkací pistolí (průměr trysky 3-4 mm). Nutné je používat jmenovitý provozní přetlak stříkací pistole o hodnotě 5 bar (Atm) – (údaj na manometru). Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností. Opatrnost je nutná též při rozmíchávání hmoty, rozmícháváme při malých otáčkách!!
 

DOBA SCHNUTÍ:

Doba schnutí je různá v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu.
Doba schnutí vrstvy o tl. 0,2 mm při 20°C je 1-2 hodiny.
 

SPOTŘEBA:

V závislosti na dokonalosti připraveného podkladu. Nástřik a nátěr (tl. 0,5 mm) - 1 litr hmoty na cca  2 m2 , stěrka (tl. 1 mm) – 1 litr na 1 m2.
 

BALENÍ:

Plastikové kbelíky o objemu 1l, 5l. Dále dle požadavků odběratele.
 

SKLADOVÁNÍ:

Produkt musí být skladován v původních dobře uzavřených obalech při minimální teplotě + 5°C. Doba skladování 12 měsíců ode dne výroby.
 

ČIŠTĚNÍ POUŽITÝCH NÁSTROJŮ:

Po ukončení práce je nutno nástroj ihned umýt vodou
 

UPOZORNĚNÍ:

Při práci udržovat maximální čistotu nářadí. Po případném broušení povrchu z něho dokonale odstraňte prach. Při aplikaci stříkáním a při broušení používejte ochranou protiprachovou masku (zvláště při práci v interiéru). Výrobek je zdravotně nezávadný.